Life in Eastern Europe

From the Pale to the Golden Land

 

How our Families Came to America
Destination: Ellis Island

 

Tykocin


Below are listed the names and years of immigration and birth of some of our ancestors, each of whom, with a sufficient cache of courage and resolve, left the land of their birth and their loved ones, and voyaged across the Atlantic Ocean in hopes of finding a better life in the United States.

The information contained within the Immigrant Lists was accessed through the Passenger Search service provided by The Statue of Liberty - Ellis Island Foundation, Inc. and its website http://www.ellisisland.org, using Steve Morse's Search Tools.

 

 

SURNAMES YOI YOB   SURNAMES YOI YOB
Alkoui,Gerschune 1908 1890   Makowska,Zlata Judes 1921 1845
Andruskewicz,Ilanarta 1913 1891   Makowsky,Menuche 1906 1883
Andruszkewitz,Honorata 1911 1886   Makowsky,Schleime 1906 1904
Augustowicz,Jossel 1913 1894   Malerewicz,Chana 1922 1904
Backel,Josef 1913 1868   Malerewitz,Meyer 1904 1886
Bakiel,Kajstan 1922 1888   Malinaska,Walerya 1907 1889
Bakiel,Leokadia 1921 1864   Malinowski,Alexander 1902 1900
Bakiel,Marja 1922 1919   Malinowski,Jan 1902 1898
Bakiel,Marjanna 1922 1896   Malinowski,Rosalia 1902 1877
Barczkin,Jan 1902 1880   Malinowski,Stanislaw 1902 1872
Batzkel,Zachaus 1912 1893   Martowicz,Stanislawa 1906 1888
Berger,Chane 1905 1883   Matesuwitz,Mordche 1903 1876
Bezlar,Zofia 1911 1890   Matkowska,Fransiska 1921 1917
Bialastocki,Feiga 1922 1908   Matkowska,Maryama 1921 1921
Bialastocki,Szymko 1922 1909   Matusewiez,Chane 1908 1899
Bialostocki,Welwel 1913 1895   Matusewiez,Dwoire 1908 1878
Bojnarowski,Stanislaw 1907 1888   Matusewiez,Moische 1908 1900
Borowski,Alexander 1907 1890   Matusewiez,Rochel 1908 1904
Borzewska,Alexandra 1913 1895   Mdockowski,Walerica 1910 1870
Braun,Marie 1921 1853   Menzneske,Boleslaw 1908 1885
Brzeinska,Anna 1913 1911   Meversohn,Abram 1911 1900
Brzeinska,Branislawa 1913 1884   Michalecha,Czeslawa 1912 1892
Brzeinska,Stanislawe 1913 1910   Milawska,Sofia 1910 1903
Budyn,Jankiel 1922 1876   Milewska,Boleslaw 1922 1913
Budyn,Lea 1922 1905   Milewska,Stefania 1906 1890
Burstein,Abram 1903 1895   Milewska,Walerja 1922 1880
Burstein,Ester 1902 1895   Milewska,Wladyslaw 1922 1911
Burstein,Hzchok 1902 1893   Miller,Abram 1912 1881
Burstein,Mindel 1903 1887   Miod,Etla 1921 1902
Burstein,Riwke 1903 1863   Miod,Fiszel 1921 1905
Burstein,Rossie 1902 1862   Miod,Hersz 1923 1898
Bystrowska,Zaminon 1911 1891   Miod,Pesia 1921 1909
Chanes,Abram 1903 1881   Miod,Rochla 1921 1875
Charlaf,Mowsza-Owsiej 1923 1895   Misokowska,Wanda 1907 1888
Chinsky,Chane 1909 1889   Morosewicz,Helena 1911 1894
Chinsky,Elle 1909 1906   Mroczkowska,Janina 1923 1905
Chinsky,Malke 1909 1905   Mroczkowska,Matylda 1912 1896
Chlebowicz,Kazimicrz 1913 1895   Muhlberg,Moische 1902 1884
Czaczkowska,Helena 1902 1898   Munach,David 1904 1886
Czaczkowska,Paulina 1902 1872   Nadborny,Isak 1893 1868
Czawczik,Chaim 1907 1887   Naietzky,Piotr 1911 1890
Czerlicki,Jan 1909 1904   Nartowicz,Adela 1905 1888
Czerlicki,Stanislaw 1909 1905   Nartowicz,Kazimierz 1906 1901
Czerlicki,Stefania 1909 1879   Nejman,Sabina 1912 1881
Czerwinsky,Boleslaw 1909 1889   Nejman,Stanislawa 1912 1904
Czyzewski,Mieczyslaw 1913 1892   Nemschinsky,Malke 1909 1887
Dabinska,Antonia 1923 1866   Neumenn,Justine 1910 1883
Daborwski,Ewa 1924 1868   Nowak,Monica 1920 1899
Daschuta,Friede 1905 1858   Nowakowski,Josef 1908 1872
Daschuta,Gerschon 1905 1896   Olicki,Mikita 1912 1889
Deutsch,Chafe 1899 1881   Pajewsky,Scholem 1906 1885
Deutsch,Tradel 1899 1881   Pekarewicz,Meische 1911 1890
Dinowicz,Peisach 1921 1891   Pekarewicz,Moische 1906 1890
Dombrowska,Wladyslava 1912 1895   Pekarsky,Ize 1905 1900
Duchnowska,Boleslawa 1911 1908   Pekarsky,Moische 1905 1902
Duchnowska,Jan 1911 1910   Pekarsky,Scheine 1905 1871
Duchnowska,Waleria 1911 1884   Pekarsky,Sore 1905 1897
Dzcima,Franz 1905 1888   Perezonok,Israel 1906 1887
Ecker,Masche 1905 1889   Piarska,Tekla 1923 1898
Edelschein,David 1911 1894   Pikarewitz,Fergel 1905 1888
Ehrgatt,Jeiwel 1904 1879   Pikerowicz,Chawe 1907 1898
Elkies,Berl 1912 1886   Pikerowicz,Tossel 1907 1879
Elkis,Berl 1910 1886   Pilis,Antoni 1912 1893
Fargonska,Wladislawa 1906 1885   Pilisz,Eugeniujz 1923 1920
Flotkiewicz,David 1905 1897   Pilisz,Jakob 1923 1881
Flotkiewicz,Lorelie 1905 1878   Pilsz,Helena 1923 1891
Flotkiewicz,Schlune 1905 1902   Pinovicz,Raymond Lugus 1901 1871
Frank,Becle 1905 1885   Plychcinska,Anna 1906 1892
Friedman,Abram 1913 1897   Przieziak,Konstancia 1907 1875
Friedman,Aisik 1913 1875   Przieziak,Ozislaw 1907 1899
Friedman,Estera 1922 1876   Przieziak,Stanislaw 1907 1902
Friedman,Liba 1922 1913   Przieziak,Wladislawa 1907 1903
Friedman,Mojsze Welwelson 1922 1911   Radszciews,Josef 1913 1888
Friedman,Munucha 1922 1904   Rafalowitz,J... 1903 1884
Friedmann,Kalmen 1899 1882   Rakowicz,Bronislaw 1913 1891
Gatowitz,Seidtke 1909 1893   Redlik,Ludwik 1907 1881
Gelbort,Dwacre 1911 1881   Ribakewitz,Zeidel 1913 1893
Gelbort,Jossel 1911 1901   Riziewicz,Franciszka 1912 1873
Gelbort,Kalman 1911 1903   Riziewicz,Maryan 1912 1905
Gelbort,Sore 1911 1904   Riziewicz,Stanislawa 1912 1909
Gelchinska,Rochla 1921 1882   Riziewicz,Wiktorya 1912 1903
Gelchinska,Rosa 1921 1910   Robinson,Chaje 1904 1895
Gelchinska,Rywka 1921 1902   Robinson,Chane 1904 1901
Gelschinsky,Zalmen 1910 1889   Robinson,Jankel 1904 1899
Gluckman,Mircza 1921 1898   Robinson,Malkie 1904 1874
Goldberg,Dawid 1907 1859   Robinson,Schmul 1904 1897
Goldstein,Beile 1905 1851   Rodowicz,Stefania 1914 1894
Goldstein,Chaime 1905 1877   Rogosky,Wincenty 1903 1877
Goldstein,Josol 1904 1864   Rogowizki,Antoni 1913 1887
Goldstein,Leib 1912 1882   Rosenfeld,Jenta 1923 1907
Goldstein,Love 1913 1896   Rudnik,Esther 1910 1891
Goldstein,Ltzig 1913 1906   Rudnik,Sore Gittel 1910 1864
Goldstein,Ludes 1913 1887   Rudy,Alter 1897 1893
Goldstein,Reise 1913 1910   Rudy,Leiba 1897 1888
Goldstein,Rochel 1902 1886   Rudy,Taube 1897 1862
Goldstejn,Berko Leib 1922 1907   Rutkewicz,Scholm 1908 1880
Goldstejn,Chajm-Gimpel 1921 1905   Rzendzian,Adolf 1912 1887
Goldstejn,Sima Tauba 1922 1901   Sadowska,Marianna 1913 1893
Gorski,Jan 1912 1884   Sadowski,Antoni 1921 1886
Grabarsch,Bobke 1906 1887   Sakowicz,Edward 1906 1888
Grabarsch,Sare 1910 1892   Sawicki,Wladyslaw 1923 1884
Grinsselowitz,Chaim 1914 1903   Schaper,Jeute 1904 1883
Grinsselowitz,Herschel 1914 1904   Schaper,Jossel 1904 1902
Grinsselowitz,Meier 1914 1899   Schapiro,Itzchok 1905 1886
Hecker,Aron 1914 1884   Schimanski,Marianna 1911 1857
Hecker,Devoire 1914 1907   Sckerewitz,Leizer 1913 1893
Hecker,Sara 1900 1882   Sczuczinski,Ester Freida 1920 1885
Hnatyozyn,Nikita 1912 1880   Sczuczinski,Reisel 1920 1908
Hunack,Schloime 1903 1863   Sczuczinski,Sara 1920 1915
Ismrij,Samson 1912 1877   Segal,Raschka 1910 1893
Iuserewitz,Mortche 1910 1892   Segalowicz,Chazkel 1894 1874
Jablok,Aron 1913 1885   Sejalowicz,Bejla 1921 1901
Jablok,Byshke 1898 1860   Sejalowicz,Gerson 1921 1856
Jablonowitz,Eliasz Dawid 1921 1874   Sienkiewicz,Antony 1904 1886
Jablonsky,Franz 1906 1881   Sienkiewicz,Edward 1909 1893
Jaknbowska,Boloslawa 1912 1893   Sienkiewicz,Zygmunth 1905 1887
Jalenski,Francyszek 1904 1884   Sigel,Feiwel 1901 1857
Jaskulka,Perla 1922 1897   Silberstein,Breine 1913 1888
Jegulowitz,Dina 1900 1887   Silberstein,Liebe 1913 1908
Jendruczek,Zofia 1921 1900   Sirowitz,Pessie 1905 1891
Jezewicz,Raszka 1921 1912   Skornbski,Stanislaw 1907 1877
Jezewicz,Szejna 1921 1901   Skorupshi,Ludwik 1902 1853
Judykt,Chaja 1921 1905   Sledzewski,Kazimiers 1907 1889
Judykt,Etla 1921 1884   Slodka,Sura 1921 1857
Kachewin,Ferge 1909 1902   Slotke,Israel Srul Hersh 1914 1897
Kachewin,Firliel 1909 1904   Sokol,Josef 1907 1889
Kachewin,Kolisch 1909 1901   Sokol,Josefa 1912 1895
Kachewin,Roselike 1909 1863   Sokol,Matens 1912 1893
Kaczinska,Hendrik 1913 1905   Sokol,Mirke 1914 1864
Kaczinska,Josef 1913 1909   Sokoll,Alescandro 1906 1886
Kaczinska,Sabina 1913 1878   Sokolowicz,Marianna 1906 1886
Kaczinska,Stanislawa 1913 1899   Sokolowitz,Helena 1908 1888
Kaczinska,Stefania 1913 1902   Sokolowitz,Waclaw 1910 1891
Kaczinska,Wladislawa 1913 1911   Sokolski,Karol 1904 1884
Kaczynski,Miecislaw 1912 1896   Sowianskie,Boleslaw 1902 1886
Kahn,Gische 1900 1898   Sowianskie,Stefania 1902 1886
Kahn,Reise 1900 1870   Sowianskie,Uliana 1902 1867
Kalinowski,Melchior 1908 1888   Stankewitz,Roman 1905 1878
Kamerowitz,Golde 1899 1869   Stankiewicz,Helena 1913 1891
Kamerowitz,Judel 1899 1896   Stankowski,Ludwig 1911 1881
Kamin,Itke 1902 1892   Stawicki,Boleslaw 1907 1878
Kamin,Loser 1902 1889   Strelzik,Feliza 1905 1868
Kapica,Necha 1921 1859   Strelzik,Jadwiga 1905 1898
Kaplanska,Apta 1921 1879   Strenkowska,Estera 1923 1914
Kaplanska,Bejla 1921 1905   Strenkowska,Josel 1923 1911
Kaplanska,Enia 1921 1903   Strenkowska,Mejta 1923 1913
Kaplanska,Pejsuch 1921 1912   Strenkowska,Sora 1923 1886
Kaplanska,Perla 1921 1900   Studnik,Chaja 1923 1902
Kaufman,Lozer 1911 1892   Studnik,Pesza Gitla 1923 1871
Keasenska,Wladislawa 1906 1886   Studnik,Sara 1923 1907
Kietcka,Abram Jankiel 1921 1902   Studnik,Symche Bunem 1923 1910
Kietcka,Leja 1921 1912   Studnik,Szejna 1923 1914
Kietcka,Mirla 1921 1876   Studnik,Szeljma 1923 1907
Kietcka,Szejna 1921 1901   Suikiewicz,Teodora 1906 1888
Kissling,Stanislaw 1907 1857   Surawicz,Pesza 1921 1899
Kiwcik,Abram 1910 1892   Surawitz,Motel 1905 1885
Koczak,Chaje 1903 1885   Surowicz,Chaja 1922 1901
Kohn,Feiwel 1911 1889   Surowicz,Jankel 1908 1887
Kontunowitz,Ian 1907 1889   Symanska,Mariana 1903 1863
Kontunowitz,Marianna 1907 1891   Tabaczkewitz,Leib 1905 1896
Korgynski,Valery 1905 1870   Tabaczkewitz,Leie 1905 1890
Korsinska,Jozefa 1906 1888   Tabatzkiewitz,Chaie 1901 1893
Korszenska,Zofia 1912 1894   Tabatzkiewitz,Dobbe 1901 1886
Korzinska,Bronislawa 1911 1894   Tabatzkiewitz,Illya 1901 1896
Kosakowska,Czeslawa 1913 1890   Tabatzkiewitz,Itke 1901 1861
Kosakowska,Ludwik 1913 1912   Tabatzkiewitz,Itze 1901 1894
Kosakowska,Sofia 1913 1910   Tablok,Uscher 1893 1875
Kotowick,Schloime 1907 1853   Tamilkowski,Kajetan 1907 1885
Kotowitz,Alte 1914 1859   Targonski,Boleslaw 1913 1894
Kotowitz,David Maria 1903 1876   Timplovicz,Chana 1913 1889
Kotowitz,Meier 1914 1898   Tom,Sofia 1913 1895
Kotowitz,Robke 1914 1896   Topor,Beile 1903 1894
Kowajke,Blume 1903 1858   Topor,Efroim 1903 1888
Kowajke,Seidke 1903 1888   Topor,Jossel 1903 1897
Kowka,Jtrko 1892 1848   Topor,Riwe 1903 1865
Kowopka,...cronika 1912 1893   Topor,Srul 1903 1892
Kozak,Gittel 1903 1873   Trapzinski,Abram 1904 1880
Kozak,Hessel 1903 1896   Tryskne,Feliksa 1911 1893
Kozak,Ruben 1903 1899   Turack,Elri 1903 1869
Krakowiak,Seidle 1910 1893   Tymoszczuk,Jefrem 1912 1878
Krakowiak,Sime 1914 1896   Tzbacewitz,Chane 1903 1888
Kranczel,Leib 1913 1894   Wadalowska,Josefa 1923 1872
Krawczewicz,Nachem 1899 1881   Wadalowska,Ryszard 1923 1911
Krawczewicz,Simon 1899 1871   Wajntrob,Cypa 1923 1866
Krencel,Wolf 1921 1901   Wapner,Rachmiel 1908 1889
Krenzel,Chaim 1923 1863   Warowtzenitz,Jossef 1914 1874
Krenzel,Chana 1923 1863   Wasaoska,Helena 1912 1894
Kupryansky,Elka 1920 1910   Wasileirska,Marya 1904 1884
Kupryansky,Gitel 1920 1892   Waszkiewicz,Aniela 1922 1919
Kurlander,Mindel 1910 1893   Waszkiewicz,Jan 1922 1883
Kywajke,Meshe 1900 1899   Waszkiewicz,Rosalja 1922 1884
Langda,Wojciech 1913 1878   Wendalowska,Wladyslawa 1906 1890
Latte,Malke 1906 1877   Wipocky,Jan 1906 1886
Lejbcwiecz,Hersch Mejer 1921 1904   Wisnicwicz,Jankid 1921 1894
Lerbowitz,Zirve 1906 1890   Wisniewicz,Leib 1921 1902
Lermer,Isak 1920 1909   Wisniewicz,Ruchli 1920 1898
Lermer,Moszek 1920 1907   Witkowski,Esther 1910 1890
Lermer,Rochel 1920 1888   Wologin,Zisel 1908 1891
Lermer,Rose 1920 1911   Wondolowsky,Mikolaj 1907 1892
Leszinska,Theofila 1906 1887   Wulpink,Wladizlawa 1912 1892
Lewkowitz,Jankel 1911 1908   Wysocki,Zygmund 1910 1887
Lewkowitz,Mirke 1911 1888   Wysoka,Stefania 1904 1880
Link,Ellie 1893 1870   Zablowski,Josef 1907 1889
Lisanska,Matlal 1921 1898   Zacherewicz,Ela Mendel 1923 1893
Liszewski,Julian 1900 1862   Zajkowski,Roman 1923 1878
Lohacenski,Franciszek 1906 1890   Zambrzyoka,Franciszka 1912 1895
Luxenburg,Abram 1903 1871   Ziganowitz,Josef 1903 1886
Luxenburg,Rachel 1899 1880   Ziganski,Chaje 1910 1890

 Additional information about individual immigrants can be obtained
through the Passenger Search service at
http://www.ellisisland.org. 

Copyright 2005-6 Museum of  Family History

All rights reserved.  Image Use Policy