The Museum of Family History
HONORING AND PRESERVING THE MEMORY OF OUR ANCESTORS
FOR THE PRESENT AND FUTURE GENERATIONS
 

HOME          SITE MAP          ABOUT THE MUSEUM          FEEDBACK          OPPORTUNITIES          LINKS

 

 Postcards from Home 
 

Czestochowa
POLAND  

Akerman L. Lewkowiczˇwna F.
Altman A. Liberman I.
Altman H. Laski R.
Ascerosa K. Lazniarzˇwna P.
Axer Filip Mendekom L.
Bendek M. Mendelson F.
Berkoradza S. Miszler
Buchman F. Mitrˇwna T.
Buzyn P. Mokraner A.
Chojnacka E. Mokranerˇwna B.
Chojnacka F. Montag D.
Cymarmom C. Moszkowicz I.
Czestochowska J. Moszkowiczˇwna
Czestochowska L. Nirenberg M.
Dankowicz H. Nivenberg K.
Dykerman H. Nowak M.
Dzialowiczˇwna Odenberg J.
Edelist L. Oderberg A.
Ejlenberg N. Oderberg D.
Ejzenberg J. Orensztajn Sz.
Epsztajn D. Pradelska E.
Filipowicz M. Pytel D.
Flagalmanˇwna S. Rosenberg S.
Flipowicz Rotbart H.
Fromcz S. Rozenbezanka P.
Gasiorowicz B. Rychnerˇwna Z.
Glazer L. Rzasinska C.
Glazerˇwna K. Strochlicˇwna B.
Goldman M. Sweitzberg
Goldstein H. Szamacha B.
Goldstein P. Szer H.
Gottajnerˇwna S. Szjutz M.
Grabselwiftˇwna F. Szlerynoczˇwna C.
Grinberg J. Szrajbman A.
Grynˇwna L. Sztajerˇwna L.
Gutermanˇwna C. Szychterˇwna H.
Helmanˇwna M. Tajge R.
Herszlikowicz M. Tenczewska R.
Hirszˇwna Tenczewski M.
Hoffman W. Tenenbaumˇwna H.
Jassny Wajcberg B.
Jassny P. Wajcenblatt T.
Kaczko M. Wajskopf I.
Kaczkˇwna L. Wajsˇwna S.
Kak H. Wajustokˇwna S.
Kakˇwna P. Weiss
Konarski Stef. Weksler S.
Koplowicz N. Wekslerˇwna F.
Kotlucki L. Wiener J.
Krandlˇwna B. Winter S.
Krause M. Wolgan S.
Krause M. Zajdberg H.
Krauzˇwna M. Zajdberg Z.
Kromolowski H. Zak D.
Krygierˇwna Iza Zborowski H.
Krypo L. Zborowski J.
Langfusˇwna R. Zezmer B.
Lewkowicz A. Zerykier A.
Zerykierˇwna F.
 DR. AXER'S GYMNASIUM STUDENTS
(Gimnazjum Koedukacyjne D-ra Filipa Axera)
1926


 


 


 

Copyright ę 2008 Museum of  Family History

All rights reserved.  Image Use Policy